Bulletiny

Bulletin 4

Plánky příjezdu

Facilities

Bulletin 3 – upřesnění

Upřesnění k pohybu mimo cesty

Obecně platí, že v souladu s českými pravidly je jízda na kolech mimo cesty zakázána. Závodníci, kteří poruší toto pravidlo, budou diskvalifikováni.

Pohyb mimo cesty je povolen pouze v případě, že závodník kolo nese. Všechny kontroly se budou nacházet na cestách a budou dosažitelné z kola.

Pokud bude na mapě nějaké místo, která umožňuje jízdu mimo cestu, bude označeno speciálním symbolem “839 – jezditelná oblast”. Pokud tato situace nastane, závodníci budou informováni v předstihu v Bulletinu 4.

Bulletin 3 v angličtině zde:

Bulletin 3

Bulletin 2 v angličtině zde:

Bulletin 2

BULLETIN 1 zde:

Bulletin 1